петак, 14. април 2017.

GOLGOTA DUŠE PROSTE

Ne kažnjavaj danas
dosta je bilo,
ne mogu k'o  On
sve muke podneti,
raspeta moja duša
te moli
dok telom odzvanja
beskrajna bol.

U oku Mrtvo more suza
ni jedna više
kanuti ne sme,
ni jedan se otkucaj
 srca čuti
i um mora za na vek
da ćuti.

Vaskrsnuću svome
mora da teži,
svetlosti rajskoj
domu skromnome,
kriva što voli
u zanosu svome,
sve dok je u meni
mora da boli.


                     Kruševac, Veliki petak proljeća Gospodnjeg 2017.